Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Tilflytter/skoleskift

Procedure 

Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte skole til Byskolen, skal du rette henvendelse til skolens kontor på telefon 54 67 66 30 eller byskolen@lolland.dk og lave en aftale om et møde.

Regler for frit skolevalg i Lolland Kommune

Du har krav på, at dit barn bliver optaget på en folkeskole efter eget valg, hvis elevtallet i den enkelte klasse ikke overstiger 24.

Du har altid krav på, at dit barn bliver optaget på sin distriktsskole. Det er barnets folkeregister adresse, der afgør, hvilken distriktsskole barnet hører til.

Er der flere, der ønsker en skole end der er pladser, anvendes følgende kriterier i prioriteret rækkefølge for optagelse af børn, der bor uden for skoledistriktet:

  1. Distriktsbørn bliver først optaget
  2. Søskende til elever på skolen bliver dernæst optaget
  3. Nærmere boende går forud for fjernere boende 

Forældre kan også bestemme, at deres børn skal gå på en skole i en anden kommune, ligesom forældre i andre kommuner kan bestemme, at deres børn skal gå i skole i Lolland Kommune. Forudsætningen er dog, at der er plads på den valgte skole. 

Skoledistrikter mm. er beskrevet i Styrelsesvedtægten for Lolland Kommunale Skolevæsen, 01.08.2020 (lolland.dk)