Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for budgettildeling til lejrskoler og ekskursioner

Princip for budgettildeling til lejrskoler og ekskursioner

Lejrskoler:

Klassetrin:OvernatningerTur varighed

Beløb pr.

klasse

 

Beløb pr. elev pr.

overnatning

Geografisk mål for lejrskolen

0. – 3.

1

2 dage

3.750 kr.

-

Lokalområdet

 

4. - 6.

2

3 dag

-

400 kr.

Regionalt, evt. nationalt

7. - 9.

4

5 dag

-

450 kr.

Nationalt, evt. internationalt

Introtur/ryste sammen tur

v/ overgange

1

2 dag

-

150 kr.

Lokalområdet

Bemærkninger:

  1. Skolebestyrelsen har besluttet, at der skal være lejrskoleaktivitet i indskoling, på mellemtrin    og i udskoling.
  2. For indskolingen er beløbet tildelt som rådighedsbeløb til klassen, for at sikre alle klasser lige muligheder uanset elevtal.
  3. For mellemtrin og udskoling er der muligheder for frirejse med DSB i Danmark, og beløbet er derfor afsat pr. elev.
  4. Beløbet til mellemtrin og udskoling beregnes på baggrund af antal overnatninger.
  5. De angivne beløb er det grundbeløb, der tildeles den enkelte klasse.   
  6. Den angivne progression i geografisk mål for lejrskolen er alene et udgangspunkt for budgettildelingen og ikke et forpligtende princip for gennemførslen af lejrskolen på de enkelte klassetrin.
  7. Ressourceberegningen dækker alene eleverne. Udgifter for personalet dækkes gennem særskilt tildeling.
  8. De angivne beløb er alle inklusiv 25 % moms.
  9. Der opkræves 75 kr. pr. døgn pr. elev til dækning af kost etc.

Ekskursioner:

Den enkelte klasse tildeles desuden et aktivitetsbeløb på 1.250 kr. pr. skoleår inkl. moms.

Aktivitetsbeløbet skal bl.a. dække udgifter i forbindelse med ekskursioner. Beløbet kan ikke overføres mellem skoleår.

Godkendt på skolebestyrelsens møde den 21.oktober 2020