Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning 0. klasse

Procedure

Du er altid velkommen til at kontakte vores Indskolingsleder Kim Ryberg Jensen for at få mere at vide om vores skole. Hvis du allerede er afklaret i forhold til, at dit barn skal starte på Byskolen, kan du via nedenstående link skrive dit barn ind i 0. klasse.

Benyt dette link for at komme til siden, hvor du skal foretage indskrivningen (indskrivning.dk)

Regler for frit skolevalg i Lolland Kommune

Du har krav på, at dit barn optages i en folkeskole efter eget valg, hvis elevtallet i den enkelte klasse ikke derved overstiger 24.

Du har altid krav på, at dit barn bliver optaget på sin distriktsskole. Det er barnets folkeregister adresse, der afgør, hvilken distriktsskole barnet hører til.

Er der flere, der ønsker en skole end der er pladser, anvendes følgende kriterier i prioriteret rækkefølge for optagelse af børn, der bor uden for skoledistriktet:

  1. Distriktsbørn bliver først optaget
  2. Søskende til elever på skolen bliver dernæst
  3. Nærmere boende går forud for fjernere boende 

Forældre kan også bestemme, at deres børn skal gå på en skole i en anden kommune, ligesom forældre i andre kommuner kan bestemme, at deres børn skal gå i skole i Lolland Kommune. Forudsætningen er dog, at der er plads på den valgte skole. 

Skoledistrikter mm. er beskrevet i Styrelsesvedtægten for Lolland Kommunale Skolevæsen, 01.08.2020 (lolland.dk)