Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om SFO'en

SFO´en er et tilbud til Byskolens elever fra 0.-3. kl.

SFO Byskolen er en fuldt integreret del af Byskolens indskolingsafdeling beliggende på A. E. Hansensvej 5, 4900 Nakskov. 
Barnet overflyttes automatisk fra børnehave til førskole SFO d. 1. april - det år, barnet indskrives på Byskolen.

Lolland Kommunes skolefritidsordninger er modulopbygget i følgende grupperinger

  • Fuldtidsplads
  • Deltidsplads
  • Morgenmodul
  • Feriemodul (3-6 kl.)

SFO Byskolens vision:

Barnets oplevelse af de første skoleår er meget central for dets trivsel og oplevelse af det videre skoleforløb. Derfor er det afgørende, at barnet oplever tryghed og nærvær, samt sammenhæng mellem undervisnings- og fritidsdelen i indskolingsforløbet.

Målet er:

  • At sikre udvikling, helhed og sammenhæng i børnenes skoledag
  • At børn og forældre oplever et sammenhængende forløb mellem undervisnings- og fritidsdel med afsæt i Folkeskolens formålsparagraf
  • At sikre hensigtsmæssige rammer for overgangene mellem dagtilbud og SFO/skole

Den lokale mål- og indholdsbeskrivelse bidrager til, at gøre det vigtige pædagogiske arbejde i SFO´en synligt. Der er i SFO Byskolen fokus på fritidspædagogikkens særkende og egenværdi.

Gennem planlagte pædagogiske aktiviteter, arrangementer, nærvær og socialt samspil i børnefællesskabet, arbejder pædagogerne dagligt for børnenes trivsel, udvikling og dannelse i et tæt samarbejde med forældrene.

Det er vigtigt for aktivitetstilbuddene i SFO Byskolen, at de udfordrer børnenes nysgerrighed, kreativitet, leg og læring.
Børnene har i Byskolens SFO mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på indholdet i deres fritidstilbud – dette så de har lyst og mulighed for at tage ansvar i deres hverdag.