Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedrørende klasseforældreråd

Princip vedrørende klasseforældreråd

Skolebestyrelsen opfordrer til, at der i hver klasse fra 0. – 10.klasse dannes et klasseforældreråd – gerne med 4 forældre.

Klasse-/kontaktlærerne medvirker til, at klasseforældrerådet i den enkelte klasse bliver dannet på 1. forældremøde i skoleåret.

Det bør tilstræbes, at der sker en løbende udskiftning af medlemmerne i klasseforældrerådet, således at klasseforældrerådet består af både ”nye” og ”gamle” medlemmer.

Klasseforældrerådet arbejder med at fremme det sociale liv i klassen – både i forhold til elever og forældre. Her kan eleverne med fordel inddrages.

Klasseforældrerådet har mulighed for at deltage i forberedelsen og afviklingen af forældremøder, herunder fastlæggelse af temaer samt udførelse af forskellige sociale arrangementer. Dette aftales med klasse-/kontaktlærerne på klasseforældrerådets første møde.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 21. oktober 2020