Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for klassekasse

Princip vedrørende klassekasser

Skolebestyrelsen opfordrer til, at hver klasse etablerer en klassekasse, hvis klassens forældre er enige herom.

Formålet med klassekassen besluttes af klassens forældre og offentliggøres på Aula.

Klassekassen er fælles for hele klassen og administreres af en forældrerepræsentant i samarbejde med klasselæreren.

Hvis en elev forlader klassen, vil elevens bidrag til klassekassen ikke blive tilbagebetalt.

Hvis der kommer en ny elev i klassen, får eleven andel i klassekassens midler på lige fod med de øvrige elever i klassen.

Klassekassens midler kan samles som følger;

  1. En årlig indbetaling på max 200 kr. fra hver elev
  2. Ved fælles projekter, fx arrangementer, salg af div. ting, bankospil mv. Disse projekter er underlagt Lolland Kommunes Kostpolitik.
  3. Gevinster v/ deltagelse i forskellige projekter/forløb
  4. Tildeling af legater mv.

Indbetaling til klassekassen kan ske til klasselæreren efter nærmere aftale med klassens forældre eller til en forældrerepræsentant to gange årligt. Indbetalingen kan finde sted i skoletiden eller i forbindelse med forældremøde, skole/hjem-samtaler eller lign. Dette aftales mellem forældrerådet og klasse-/kontaktlærerne.

Hvis en elevs forældre ikke ønsker at foretage indbetalinger til klassekassen, vil den pågældende elev alligevel være omfattet af klassekassens midler.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 21. oktober 2020