Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation på Aula

Princip for brug af AULA og kommunikation mellem skole og hjem

De formelle rammer:

Dette princip ligger i forlængelse af skolens værdiregelsæt, ordensregler og skolens øvrige principper. Princippet tager udgangspunkt i folkeskolelovens § 2, stk. 3 som angiver at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.

Formål:
Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Mål med princippet:

Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.
Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte og hvorfor i forskellige situationer.
Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.
Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.
Kommunikation sker med modtageren i fokus. Den enkelte skal opleve kommunikationen vedkommende og tilstrækkelig.

Det betyder at:

 • Kommunikation foregår både i møde med hinanden, online, på telefon og på AULA.
 • Vi sikrer os, at valget af kommunikationskanal understøtter budskabet.
 • Vi kommunikerer korrekt, præcist og på et niveau tilpasset modtageren.
 • Vores kommunikation er meningsfuld, informativ og konstruktiv.
 • Vi kommunikerer primært om børns læring og trivsel.
 • Vi kommunikerer til den enkelte eller til en gruppe og bruger kun massekommunikation, når og hvis det er vedkommende for alle.
 • Skolen tilbyder vejledning til brug af AULA og følger op med hjemmet, hvis der er problemer med at bruge AULA.
 • Hjemmet informerer skolen, hvis brugen af AULA opleves som barriere for trivsel, læring og udvikling.
 • Konflikter og klager

Alle medarbejdere, elever og forældrene henvender sig til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at skolens principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves.

Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.

Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, bør følge disse retningslinjer omkring hvem de skal kontakte:

 1. Tag først kontakt til barnets kontaktlærere med henblik på løsning af problemet.
 2. Tag kontakt til skolens ledelse, hvis der ikke findes en løsning på problemet gennem dialog med kontaktlærerne.
 3. Hvis der stadig ikke kan findes en løsning på problemet, kontaktes skolebestyrelsen af enten forældrene og/eller skolens ansatte eller lederne.

Skolens ledelse forbeholder sig retten til at slette uhensigtsmæssige beskeder og debatter fra AULA, hvis disse strider mod dette princip, eller på anden måde bedømmes som værende krænkende af natur over for enkeltpersoner eller grupper.

Skolens ledelse kan i særlige tilfælde blokere en eller flere brugere fra at benytte AULA, hvis personerne gentagende gange bryder skole værdiregelsæt, ordensregler eller skolens principper.