Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Ordensregler for Byskolen

Det er Byskolens målsætning at være en skole, hvor alle trives. Det betyder konkret, at alle elever og ansatte møder hinanden med en positiv og anerkendende tilgang, der tager afsæt i en grundlæggende tro på, at alle har noget godt at bidrage med.

Derfor er ordensreglerne på skolen følgende:

  • Alle har lige ret til at være på skolen
  • Alle viser respekt for hinanden
  • Alle hjælper hinanden når der er brug for det
  • Alle hjælper med til at konflikter aldrig udvikler sig til noget alvorligt
  • Alle tager aktivt del i at passe på hinandens personlige og skolens ejendele
  • Alle følger skolens værdigrundlag, regler, normer for god opførsel og principper
  • Alle følger og respekterer de ansattes instrukser, både i og uden for undervisningen

Hvis der alligevel opstår konflikter, og der er tegn på mobning eller mistrivsel, så intensiveres samarbejdet mellem undervisere, ledelse og de involverede børn samt deres forældre, indtil disse konflikter eller udfordringer er bragt til ophør. Hvis der alligevel går noget galt, vil den eller de uheldige altid få mulighed for at gøre det skete godt igen.

Ved gentagne brud på ordensreglerne og i særligt grelle tilfælde, hvor adfærd, opførsel eller tilstedeværelsen af en eller flere personer menes at have uhensigtsmæssige og negative konsekvenser for elevernes og de ansattes trivsel, samt skolens virke eller undervisningsmiljøet, vil skolens ledelse iværksætte foranstaltninger jf. Folkeskolelovens §52, stk.1, Bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 samt lovbekendtgørelsen om fremme af god orden i Folkeskolen nr. 593 af 24. juni 2009.

Skolebestyrelsen udarbejder i samråd med forældreråd, elevråd, medarbejderne samt ledelsen lokale normer for forventet god opførelse på henholdsvis A. E. Hansensvej, Nørrevold og Campus Nakskov, herunder regelsæt for frikvarterer bl.a. regler for leg med sne samt færdsel inde og ude.

Vedtaget på skolebestyrelsens møde d. 14.01.2021